Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortus Energy AB

Cortus Energy AB

Cortus Energy AB
Skalholtsgatan 2
164 40 Kista

Hemsida:

www.cortus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

18 februari 2013 - 6 mars 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

35,6 + 15,0 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 februari 2013

Värdering:

Pre-money 30,5 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 7:6.

Post:

Övrigt:

Cortus Energy gör en företrädesemission på 35,6 Mkr och kan använda en övertilldelningsoption för att ytterligare 15 Mkr.

Företrädesemissionen om cirka 35,6 miljoner kronor före emissionskostnader är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från respektive bolags huvudägare och externa investerare.

För varje nytecknad, betald och tilldelad aktie i företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 5,50 kronor under perioden 15-31 oktober 2013, vilket vid full teckning innebär en sammanlagd teckningslikvid om maximalt cirka 55,7 miljoner kronor.

Efter emissionen kommer företaget att byta lista och gå från Aktietorget till First North.

Observera, innan denna nyemission lägger företaget samman aktier, där 1000 aktier läggs samman till 1 aktie.

Uppdaterat: 2013-02-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss