Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortendo AB

Cortendo AB

Cortendo AB
Box 47
433 21 Partille

Hemsida:

www.cortendo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortendos huvudsakliga verksamhet är att utveckla läkemedel baserat på bolagets ideer och patent inom kortisolområdet. Bolaget utvecklar huvudsaklingen läkemedel mot Cushing’s Syndrom, diabetes och det metabola syndromet.

Teckningsperiod:

22 maj 2012 - 22 maj 2012

Lista:

Norge OTC

Emissionsbelopp:

14 Mkr (11,7 MNOK)

Teckningskurs:

2,39 kr (2,00 NOK)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad private placement.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss