Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cortendo AB

Cortendo AB

Cortendo AB
Box 47
433 21 Partille

Hemsida:

www.cortendo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cortendos huvudsakliga verksamhet är att utveckla läkemedel baserat på bolagets ideer och patent inom kortisolområdet. Bolaget utvecklar huvudsaklingen läkemedel mot Cushing’s Syndrom, diabetes och det metabola syndromet.

Teckningsperiod:

12 april 2012 - 3 maj 2012

Lista:

Norge OTC

Emissionsbelopp:

3,34 Mkr

Teckningskurs:

1,155 kr

Likviddag:

3 dagar efter utsänd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

5 april 2012

Värdering:

40,28 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5.

Post:

Övrigt:

Företaget gjorde en private placement på 500.000 eller fler aktier i februari 2012. Se prospekt för mer information.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss