Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corem Property Group AB

Corem Property Group AB

Corem Property Group AB
Bredgränd 4
11130 Stockholm

Hemsida:

www.corem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Corem har idag ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av industri-, lager- och logistikfastigheter.

Teckningsperiod:

9 november 2010 - 23 november 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

227 Mkr

Teckningskurs:

36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 november 2010

Värdering:

Pre-money 1,14 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 stamaktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 82,8 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter 9 november - 18 november 2010.

Uppdaterat: 2010-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss