Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cordovan Group AB

Cordovan Group AB
Kungstorget 5
41117 Göteborg

Hemsida:

www.cordovangroup.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Management- och kommunikationskonsult med fokus på försäljning, marknads- och affärsutveckling.

Teckningsperiod:

15 juni 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2012

Värdering:

Pre-money 10 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss