Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cordovan Group AB

Cordovan Group AB
Kungstorget 5
41117 Göteborg

Hemsida:

www.cordovangroup.com/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Management- och kommunikationskonsult med fokus på försäljning, marknads- och affärsutveckling.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 15 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,14 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2011

Värdering:

Pre-money 7,14 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Datum för teckningsperiod är en uppskattning, exakta datum har inte kommunicerats ännu.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss