Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.kopparbergmineral.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopparberg Mineral är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

8 januari 2007 - 22 januari 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Planerar en notering på Aktietorget under Q1 2007.

Uppdaterat: 2008-05-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss