Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.kopparbergmineral.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopparberg Mineral är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

20 maj 2008 - 3 juni 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,1 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 maj 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 1 B-aktie per 2 A- eller B-aktier.

Post:

Övrigt:

Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 20 maj 2008 - 3 juni 2008.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss