Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

23 februari 2015 - 16 mars 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,7 Mkr

Teckningskurs:

0,18 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 februari 2015

Värdering:

7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 49:25. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för att förvärva fyrtionio (49) units. En unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11 Mkr.

Varje unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption TO 4B. Två (2) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2016 t.o.m. 31 maj 2016 teckna en (1) B-aktie till priset 0,21 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss