Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB
Åkergränden 7
226 60 Lund

Hemsida:

www.compare-it.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Compare-IT är ett företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation. Bolaget ställer om sin verksamhet från projektledning till produktbolag.

Teckningsperiod:

1 augusti 2016 - 29 augusti 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

15 400 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

22,65 Mkr pre-money.

Villkor:

Private placment till inbjudna investerare. Investerare i denna emission åtar sig att investera ett lika stort belopp i kommande noteringsemission.

Post:

1 aktie, mimimum 3 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss