Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Community Entertainment Svenska AB

Community Entertainment Svenska AB

Community Entertainment Svenska AB
Midskogsgränd 11, vån 3
115 43 Stockholm

Hemsida:

www.comentab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Community Entertainment utvecklar, säljer och producerar tjänster inom mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online. Företaget har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom underhållning, tv, upplysning, marknadsföring och utbildning. Community Entertainment Svenska AB hette tidigare Avatar Productions AB, bytte namn när de köpte Bet and Be Best AB.

Teckningsperiod:

19 oktober 2009 - 6 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 8,2 Mkr, exkl optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till kursen 0,03 kronor per Unit. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

För varje tecknad aktie följer även en gratis option med som kan lösas in fram till och med den 31 december 2012. Observera att lösenkursen är 0,02 kr, dvs lägre än priset per aktie på 0,03 kr i denna emission.

Uppdaterat: 2009-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss