Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CombiGene AB

CombiGene AB

CombiGene AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

combigene.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall.

Teckningsperiod:

8 april 2015 - 22 april 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit (5 kr per aktie)

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

44,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 500 units.

Övrigt:

Efter emissionen listas CombiGene på Aktietorget.

CombiGene har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 6 525 000 kronor, vilket motsvarar 52,2 procent av emissionsbeloppet.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Villkor för teckningsoptionen: En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen sju kronor och femtio öre (7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med den 12 oktober 2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 8 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss