Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Collector AB

Collector AB

Collector AB
Östra Hamngatan 24
41109 Göteborg

Hemsida:

www.collector.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Collectors affärsidé är att erbjuda kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster.

Teckningsperiod:

27 september 2016 - 11 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

513 Mkr

Teckningskurs:

55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2016

Värdering:

5,13 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje innehavd aktie i Collector erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital, Ernström Finans, Erik Selin (privat och genom bolag), Andra AP-fonden, Lena Apler (genom bolag), Stefan Alexandersson och Pia-Lena Olofsson som tillsammans innehar 71 procent av aktierna i Collector, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Vidare har Swedbank Robur Fonder, som innehar 7 procent av aktierna i Collector, uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen. Totalt omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 78 procent av nyemissionen.

Uppdaterat: 2016-09-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss