Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Coeli Private Equity 2007 AB

Coeli Private Equity 2007 AB

Hemsida:

www.coelipe.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fungerar som en "fond i fond" inom venture- och buy out-fonder.

Teckningsperiod:

5 november 2007 - 28 december 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Upp till 300 Mkr

Teckningskurs:

256 kr

Likviddag:

31 januari 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

Lägst 1000 aktier, därefter poster om 200 aktier.

Övrigt:

Courtage tillkommer på 3 %.

Uppdaterat: 2007-12-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss