Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CLX Communications AB

CLX Communications AB

CLX Communications AB
Kista Science Tower
164 28 Kista

Hemsida:

clxcommunications.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CLX erbjuder kommunikationslösningar till företag som använder dem i sina tjänster för att kommunicera med sina kunder. En stor del av verksamheten är system där företag kan skicka bulk-SMS till många mottagare.

Teckningsperiod:

13 juni 2016 - 27 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

624 Mkr

Teckningskurs:

38,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juni 2016

Värdering:

1248 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd aktie i CLX erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Huvudägarna är positiva till nyemissionen och tecknar sina pro-rata-andelar. Vidare har en garanti ingåtts så att emissionen blir fulltecknad om några befintliga ägare inte tecknar sina andelar.

Förutom denna nyemission av aktier på 620 Mkr så tar bolaget upp ett banklån på 400 Mkr.

Uppdaterat: 2016-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss