Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CloudofSweden AB

CloudofSweden AB

CloudofSweden AB
Lenhovdavägen 48
352 49 Växjö

Hemsida:

cloudofsweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cloud of Sweden levererar webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner.

Teckningsperiod:

11 oktober 2016 - 11 oktober 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad nyemission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss