Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cloetta AB

Cloetta AB

Cloetta AB
Hjalmar Svenfelts väg
59069 Ljungsbro

Hemsida:

www.cloetta.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Godistillverkare, med välkända varumärken så som Kexchoklad, Center, Plopp och Polly. Fazer Konfektyr Service AB hette tidigare Cloetta Fazer AB.

Teckningsperiod:

19 mars 2012 - 4 april 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1050 Mkr

Teckningskurs:

10,79 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2012

Värdering:

Pre-money 262,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Varje 1 befintlig aktie av serie A berättigar till 1 teckningsrätt av serie A och varje 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 1 teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt att teckna 4 nya aktier av respektive aktieslag.

Post:

Övrigt:

Datum för emissionen är inte fastställda, datumen ovan av ungefärliga. Emissionen är, via teckningsåtaganden och garantier, garanterad till 100 %.

Uppdatering: Klubbade datum för teckningsperioden har nu lagts in.

Uppdaterat: 2012-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss