Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems har utvecklat ett system som lär kroppens immunförsvar att bekämpa tumörer. Som namnet antyder används laserteknik för att värma upp de cancerogena cellerna i tumören. Poängen är att man på detta sätt märker de cancerogena cellerna så att kroppens immunförsvar självt känner igen cellerna och uppfattar dem som fientliga - ett av de stora problemen med cancertumörer är just att kroppen uppfattar cancerogen celldelningen som fullt normal.

Teckningsperiod:

27 januari 2010 - 10 februari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,3 Mkr exkl teckningsoptioner

Teckningskurs:

6 kr per unit

Likviddag:

10 februari 2010

Avstämningsdag:

22 januari 2010

Värdering:

Pre-money 20,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. Innehav av 5 uniträtter berättigar till teckning av 1 s k unit. 1 unit består av 2 nyemitterade B-aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption to1 B berättigande till nyteckning av 1 B-aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Handel med unit-rätter 27 januari - 5 februari 2010. Innehav av en teckningsoption TO1 B berättigar till teckning av 1 nyemitterad B-aktie till en kurs om 6 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 mars 2010 till och med 14 mars 2011.

Uppdaterat: 2017-02-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss