Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cline Scientific AB

Cline Scientific AB

Cline Scientific AB
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.clinescientific.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cline Scientific utvecklar och säljer verktyg baserade på nanoteknologi, för biomedicinsk forskning.

Teckningsperiod:

11 maj 2020 - 28 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 maj 2020

Värdering:

21 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) befintlig A-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie B. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i respektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen på 7 Mkr kan utökas med 3 Mkr.

En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 2 mars - 12 mars 2021 konvertera till en (1) aktie i respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8 februari - 19 februari 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss