Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cline Scientific AB

Cline Scientific AB

Cline Scientific AB
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.clinescientific.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cline Scientific utvecklar och säljer verktyg baserade på nanoteknologi, för biomedicinsk forskning.

Teckningsperiod:

16 mars 2020 - 2 april 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2020

Värdering:

21 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) befintlig A-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie B. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i repektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 22 mars – 8 april 2021 konvertera till en (1) aktie i respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 12 mars 2021.

Uppdatering: Cline Scientific drog tillbaka emissionen den 12 mars 2020.

"Styrelsen i Cline Scientific AB har med anledning av den turbulens som råder på aktiemarknaden som en följd av coronaepidemin beslutat om att dra tillbaka företrädesemissionen som skulle inledas på måndag den 16 mars 2020. Styrelsen återkommer med nytt förslag om nyemission då marknaden stabiliserat sig till mer normala förhållanden."

Uppdaterat: 2020-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss