Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cline Scientific AB

Cline Scientific AB

Cline Scientific AB
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.clinescientific.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cline Scientific utvecklar och säljer verktyg baserade på nanoteknologi, för biomedicinsk forskning.

Teckningsperiod:

26 januari 2015 - 23 februari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

12 mars 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

34,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan förträdesrätt, bred spridning prioriteras.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Cline Scientific börjar handlas på Aktietorget den 30 mars 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss