Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Climeon AB

Climeon AB

Climeon AB
Jan Stenbecks torg 17
164 40 Kista

Hemsida:

climeon.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Climeon utvecklar och säljer ett system som genererar elektricitet från spillvärme.

Teckningsperiod:

3 juni 2022 - 17 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

160 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2022

Värdering:

266,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 juni 2022 är ungefärliga datum. Datum och exakta villkor är i skrivande stund ännu inte bestämda.

Teckningsperioden avses att inledas och avslutas under juni månad 2022. Teckningskursen i Företrädesemissionen är avsedd att prissättas med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om minst 40 procent baserat på aktiekursen vid stängning den senaste handelsdagen innan styrelsen beslutar om Företrädesemissionen och dess villkor.

Thomas Öström, Peter Lindell, Joachim Karthäuser, Olle Bergström, Fredrik Ljungström, Ann-Helene Ljungström, Stefan Lerneby, SEB-stiftelsen, Johan Sjögren, och Peter Bühler, representerande sammanlagt 39 procent av aktierna och 76 procent av rösterna i Climeon direkt eller via bolag, har genom ingående av teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sammanlagt 38 procent av Företrädesemissionen enligt de planerade villkoren. Därtill har Modelio Equity och Wilhelm Risberg, genom lämnade garantiåtaganden, åtagit sig att garantera sammanlagt 100 miljoner SEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Uppdatering: Datum och villkor har lagts till.

Uppdaterat: 2022-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss