Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ClimateWell AB

ClimateWell AB

ClimateWell AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

www.climatewell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Teckningsperiod:

10 maj 2010 - 28 maj 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

28 maj 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 605 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:11

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss