Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ClimateWell AB

ClimateWell AB

ClimateWell AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

www.climatewell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Teckningsperiod:

1 augusti 2005 - 16 augusti 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,3 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 juli 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Prospekt från 27 juli på bolagets kontor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss