Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ClimateWell AB

ClimateWell AB

ClimateWell AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

www.climatewell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Teckningsperiod:

23 april 2012 - 30 april 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

97,5 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 108,3 Mkr.

Villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Industrifonden, Skirner, Olle Nordström, Gunnar Nordström, Northzone, Håkan Nordquist, Göran Bolin, Per Olofsson och Utilsun. Betalning ska dels erläggas genom kvittning av befintliga brygglån om sammanlagt 57,0 Mkr (inklusive kapitaliserad ränta), dels kontantlikvid om ytterligare högst 40,5 Mkr.

Post:

Övrigt:

Bolagets egna kapital har konstaterats understiga halva aktiekapitalet. Denna emission är en av åtgärderna bolaget tar för att återställa det.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss