Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Tech East Holding AB

Clean Tech East Holding AB

Clean Tech East Holding AB
Sjöängsvägen 15
19272 Sollentuna

Hemsida:

www.cleantecheast.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Tech East Holding AB har idag två divisioner. Power Chemicals och Biomass Fuels. Power Chemicals divisionen säljer högteknologiska och innovativa kemiska tillsatsprodukter för applikation primärt för oljeeldade kraftverk. Biomass Fuels divisionen tillverkar trä pellets för leveranser till kraftverk. Trä pellets är framtidens förnybara energi slag som är CO2 neutralt och som kan användas i befintliga installerade kraftverk. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

18 november 2005 - 12 december 2005

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Teckningen genom betalning.

Avstämningsdag:

23 november 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss