Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Tech East Holding AB

Clean Tech East Holding AB

Clean Tech East Holding AB
Sjöängsvägen 15
19272 Sollentuna

Hemsida:

www.cleantecheast.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Tech East Holding AB har idag två divisioner. Power Chemicals och Biomass Fuels. Power Chemicals divisionen säljer högteknologiska och innovativa kemiska tillsatsprodukter för applikation primärt för oljeeldade kraftverk. Biomass Fuels divisionen tillverkar trä pellets för leveranser till kraftverk. Trä pellets är framtidens förnybara energi slag som är CO2 neutralt och som kan användas i befintliga installerade kraftverk. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Teckningsperiod:

29 april 2009 - 13 maj 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

54 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2009

Värdering:

Pre-money 27 Mkr och post money 81 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje (1) befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckningen av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss