Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Oil Technology AB

Clean Oil Technology AB

Clean Oil Technology AB
Bror Nilssons Gata 5
Göteborg

Hemsida:

www.cot.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Oil Technology utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift.

Teckningsperiod:

28 maj 2012 - 8 juni 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

15,4 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2012

Värdering:

Pre-money 15,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Ett antal av COT:s större aktieägare har förbundit sig att teckna totalt cirka 42% av de nya aktierna i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 58% av emissionsbeloppet av ett antal parter.

Uppdaterat: 2012-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss