Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Oil Technology AB

Clean Oil Technology AB

Clean Oil Technology AB
Bror Nilssons Gata 5
Göteborg

Hemsida:

www.cot.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Oil Technology utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift.

Teckningsperiod:

29 november 2010 - 1 december 2010

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 48,4 Mkr.

Villkor:

Riktad kontantemission. Huvuddelen av aktierna har tecknats av Björn Algkvist, Claes Kinell (via bolag) och Tom Stendahl. 250 000 aktier har tecknats av bolagets VD Morgan Ryhman.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss