Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.cleanindustrysolutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Teckningsperiod:

12 september 2023 - 26 september 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,5 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 september 2023

Värdering:

10,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Post:

Övrigt:

Clean Industry Solutions har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Garanterna kommer att erhålla kontant ersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Clean Industry Solutions företrädesemission tecknades till 22,8 % med teckningsrätter och 0,8 % utan. Garanter får teckna 31,5 %. Dvs totalt 55,1 %.

”Kapitaltillskottet är ett viktigt steg mot att realisera Clean Industry Solutions fulla potential. Vi är välpositionerade för att ta tillvara på den ökande efterfrågan vi ser på marknaden, särskilt med tanke på vår avancerade teknik samt våra väletablerade kunder. Kapitaltillskottet låter oss intensifiera vårt arbete inom tre centrala områden: att maximera befintliga affärsmöjligheter, signera nya avtal och stärka vårt team av specialister. Som tidigare kommunicerat har vi en stark pipeline och hoppas på att kommunicera positiva nyheter i närtid. Vi är fortsatt djupt engagerade i att leverera värde till våra investerare och har fullt förtroende för vår strategiska inriktning. Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.” säger Clean Industry Solutions VD Christian Zahler.

Uppdaterat: 2023-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss