Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Fiskaregatan 11
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.cleanindustrysolutions.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Teckningsperiod:

17 januari 2020 - 5 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,68 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2020

Värdering:

49,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie som innehavs på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss