Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clavister Holding AB

Clavister Holding AB

Clavister Holding AB
Box 5421
114 84 Stockholm

Hemsida:

www.clavister.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clavister tillhandahåller säkerhet för nätverk och kommunikation. Clavister Holding AB hette tidigare Kros Capital AB.

Teckningsperiod:

25 augusti 2015 - 25 augusti 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till grupperingar kring Familjen; Niclas Eriksson, Hamberg och Klint.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss