Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cision AB

Cision AB

Cision AB
Linnégatan 87A
11488 Stockholm

Hemsida:

www.cision.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cision erbjuder relevant medieinformation, målgruppsanpassade tjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser.

Teckningsperiod:

24 mars 2010 - 12 april 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

253 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 253 Mkr och post money 506 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större
aktieägare. Aktieägare representerande 61 procent av samtliga aktier i Cision har förbundit sig att
teckna sin andel av emissionen eller lämnat en avsiktsförklaring att de ämnar teckna sin andel av
emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss