Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

19 februari 2020 - 4 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100,6 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 februari 2020

Värdering:

100,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som innehas i bolaget på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 75,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2020-02-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss