Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Challenger Mobile AB

Challenger Mobile AB

Challenger Mobile AB
Knarrarnäsgatan 9
16440 Kista

Hemsida:

www.challengermobile.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Erbjuder mobil ip-telefoni som white label-tjänst åt andra företag. Challenger Mobile AB hette tidigare Mobile Business Challenger MBC AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2008 - 10 juli 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr före nyemissionen och 37 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

10.000 aktier, dvs 155.000 kr.

Övrigt:

Företaget planerar att notera sig på Aktietorget under hösten 2008, där man även har för avsikt att göra en publik emission.

Uppdaterat: 2008-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss