Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Challenger Mobile AB

Challenger Mobile AB

Challenger Mobile AB
Knarrarnäsgatan 9
16440 Kista

Hemsida:

www.challengermobile.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder mobil ip-telefoni som white label-tjänst åt andra företag. Challenger Mobile AB hette tidigare Mobile Business Challenger MBC AB.

Teckningsperiod:

25 juni 2012 - 27 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,75 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Teckning genom betalning

Avstämningsdag:

20 juni 2012

Värdering:

Pre-money 5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker från och med den 25 juni 2012 till och med den 17 juli 2012.

Med anledning av att bolagets aktiekapitalsgränser inte tillåter att antalet B-aktier i bolaget överstiger 11 400 000 aktier, har Mundesco Invest AB beslutat att låta makulera 1 363 450 av sina teckningsrätter.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 30 augusti 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 27 september 2012.

Uppdaterat: 2012-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss