Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Centrecourt AB

Centrecourt AB

Centrecourt AB
BOX 7524
10392 Stockholm

Hemsida:

www.centrecourt.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Centrecourt ska vara känt som ett nyskapande och entreprenörsorienterat kunskapsföretag med en unik förmåga att finna, och tillsammans med entreprenörer, utveckla framgångsrika tillväxtföretag.

Teckningsperiod:

25 maj 2010 - 11 juni 2010

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

21 maj 2010

Värdering:

Pre-money 2,27 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 11:10. Varje 1 aktie berättigar till 11 teckningsrätter. Det krävs 10 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 52 %.

Uppdaterat: 2010-06-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss