Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Centrecourt AB

Centrecourt AB

Centrecourt AB
BOX 7524
10392 Stockholm

Hemsida:

www.centrecourt.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Centrecourt ska vara känt som ett nyskapande och entreprenörsorienterat kunskapsföretag med en unik förmåga att finna, och tillsammans med entreprenörer, utveckla framgångsrika tillväxtföretag.

Teckningsperiod:

28 september 2012 - 31 oktober 2012

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

2,7 Mkr

Teckningskurs:

0,14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2012

Värdering:

Pre-money 8,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

1 aktie

Övrigt:

Uppdaterat: 2012-10-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss