Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cellink AB

Cellink AB

Cellink AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.cellink.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cellink har skapat ett universellt biobläck. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. Cellink säljer biobläck och bio-3d-skrivare.

Teckningsperiod:

4 juni 2018 - 5 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100,25 Mkr

Teckningskurs:

132,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 003 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till "ansedda institutionella investerare" via ett accelererat bookbuilding-förfarande av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Cellink inledde emissionen efter att börsens stängt den 4 juni 2018 och den ska vara klar innan börsen öppnar den 5 juni.

Uppdatering: Emissionen blev snabbt fulltecknad.

Uppdatering: Emissionen blev på 100,25 Mkr och utan rabatt mot stängningskursen. Bland de som tecknade sig finns Fjärde AP fonden och de befintliga ägarna Carl Bennet AB, Claes Dinkelspiel och Handelsbanken Fonder.

Uppdaterat: 2018-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss