Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cellink AB

Cellink AB

Cellink AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.cellink.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cellink har skapat ett universellt biobläck. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. Cellink säljer biobläck och bio-3d-skrivare.

Teckningsperiod:

12 juli 2017 - 12 juli 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

87 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

600 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Claes Dinkelspiel, Gustavia Ny Teknik, Jonas Nordlund, Kåre Gilstring, Mangold Stiftelseportfölj, Mangold Fondkommission AB, Spectric Inteligence AB, Carl Bennet AB, Gryningskust Holding AB, Rikard Akhtarzand.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss