Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cellink AB

Cellink AB

Cellink AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.cellink.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cellink har skapat ett universellt biobläck. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. Cellink säljer biobläck och bio-3d-skrivare.

Teckningsperiod:

10 oktober 2016 - 24 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

156,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, dock minimum 200 aktier.

Övrigt:

Cellink noteras på First North den 3 november 2016.

Uppdaterat: 2016-10-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss