Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CDON Group AB

CDON Group AB

CDON Group AB
Box 385
20123 Malmö

Hemsida:

www.mtg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CDON Group bedriver internethandel och består av ett flertal kända varumärken och verksamheter. Bland annat CDON, Nelly, Gymgrossisten, Linus & Lotta och BookPlus. CDON Group hette tidigare MTG Internet Retailing.

Teckningsperiod:

21 maj 2013 - 5 juni 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

514 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 maj 2013

Värdering:

Pre-money 1028 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje befintlig aktie i CDON Group berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Kinnevik, representerande cirka 25 procent av kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin ägarandel i företrädesemissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att garantera resterande del av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2013-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss