Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cavotec SA

Cavotec SA

Cavotec SA
Via Serafino Balestra 27
Lugano, Schweiz

Hemsida:

www.cavotec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cavotec är en ledande global industrikoncern som utvecklar innovativ teknik som gör det möjligt för sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar, och industrin i stort att fungera produktivt och hållbart. Cavotec SA hette tidigare Cavotec MSL Holdings Ltd.

Teckningsperiod:

7 december 2018 - 21 december 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

204 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 020 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 aktie. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss