Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catena Media Plc

Catena Media Plc

Catena Media Plc
The Firs, Floor 6, Gorg Borg Olivier Street
Sliema, Malta

Hemsida:

catenamedia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Teckningsperiod:

16 juli 2019 - 16 juli 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

9,07 Mkr

Teckningskurs:

60,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, delbetalning av förvärv.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss