Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catena Media Plc

Catena Media Plc

Catena Media Plc
The Firs, Floor 6, Gorg Borg Olivier Street
Sliema, Malta

Hemsida:

catenamedia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Teckningsperiod:

10 juli 2018 - 10 augusti 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

123,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till anställda som en del av ett incitamentsprogram.

Post:

Övrigt:

Utöver ovanstående emission gör företaget även en delbetalning i form av aktier motsvarande 3,7 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss