Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catena Media Plc

Catena Media Plc

Catena Media Plc
The Firs, Floor 6, Gorg Borg Olivier Street
Sliema, Malta

Hemsida:

catenamedia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Teckningsperiod:

1 februari 2016 - 9 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

240 Mkr (+ 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

33 kr (27-34 kr)

Likviddag:

15 februari 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

1 430 - 1 740 Mkr pre-money. Priset per aktie sätts inom intervallet 27-34 kr per aktie.

Villkor:

Vänder sig till institutioner och allmänhet. Anbudsförfarande (bookbuilding) för institutioner.

Post:

100 aktier, dock lägst 300 aktier.

Övrigt:

Catena Media noteras på First North den 11 februari 2016.

Priset i erbjudandet inför noteringen sätts inom intervallet 27-34 kr.

Inför noteringen gör Catena Media en nyemission på 240 Mkr. Vidare så säljs befintliga aktier av ägare för 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr.

Investment AB Öresund, Swedbank Robur AB, Niklas Eriksson, Ram One AB, Knutsson Holdings AB, Skandrenting AB (helägt av Erik Selin) samt AMF Fonder har åtagit sig att sammanlagt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 450 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet, att Erbjudandet utökas, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (30,50 SEK) motsvarar dessa åtaganden cirka 49 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Sole Bookrunner i erbjudandet.

Uppdatering: Prisintervallet har snävats av till 31-34 kr.

Uppdatering: Priset fastställdes till 33 kr.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss