Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catech AB

Catech AB

Catech AB
Gästabudsv. 6
61131 Nyköping

Hemsida:

www.catech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catech utvecklar och marknadsför högteknologiska kantautomater till sågverksindustrin. Företagets produkter och system ökar produktivitet och lönsamhet på sågverk, genom rationalisering av arbetet. Kantautomaterna hanterar, mäter och sågar brädor automatiskt, enligt det bästa priset för varje sågad bräda.

Teckningsperiod:

5 oktober 2009 - 19 oktober 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,4 Mkr

Teckningskurs:

3,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 oktober 2009

Värdering:

Villkor:

Företräde för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Catech gör även en nyemission på 1,9 Mkr riktad till konvertibelinnehavarna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss