Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Teckningsperiod:

28 maj 2014 - 13 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,15 Mkr

Teckningskurs:

28 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:100.

Post:

Övrigt:

Obs, exakta datum för emissionen har ännu inte kommunicerats.

I samband med denna företrädesemission på 22,15 Mkr görs även en riktad emission på 37,85 Mkr.

Uppdatering: Datum har uppdaterats.

Med varje aktie följer nu två teckningsoptioner, en TO1 och en TO2. Dvs en uni består av en aktie och två teckningsoptioner.

Uppdatering: Denna företrädesemission är nu fullt garanterad av ett konsortium i vilket bland andra styrelseledamöterna Erik Nerpin och Johan Thorell ingår.

Uppdaterat: 2014-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss