Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Case Group AB

Case Group AB

Case Group AB
Norrlandsgatan 10 c
102 49 Stockholm

Hemsida:

www.casefonder.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Case Group är en fristående kapitalförvaltare med fokus på fondförvaltning.

Teckningsperiod:

5 september 2023 - 19 september 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,3 Mkr

Teckningskurs:

16,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 september 2023

Värdering:

364,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och femton (15) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss