Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Case Group AB

Case Group AB

Case Group AB
Norrlandsgatan 10 c
102 49 Stockholm

Hemsida:

www.casefonder.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Case Group är en fristående kapitalförvaltare med fokus på fondförvaltning.

Teckningsperiod:

2 juni 2023 - 2 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

53,5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Konvertering av konvertibler, riktad till Celina Fondförvaltning AB.

Post:

Övrigt:

2 186 570 stycken aktier

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss